Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Embedded системи > По спецификация на клиента > 2RS232 :
[]
Click here to register.

2RS232 Преобразувател

2RS232 представлява устройство, осигуряващо пренасянето през IP среда (LAN) на информация, постъпваща на два RS232 порта към даден сървър за последваща обработка. Устройството създава два клиента всеки свързан с даден RS232 порт и през LAN, свързан с даден сървър. Конфигурирането на устройството става през Web интерфейс като се конфигурират всички параметри както на RS интерфейсите така и на мрежовия интерфейс. Потребителският интерфейс позволява да се описват в база данни възможните сървъри за връзка както с IP адреси така и  буквено цифрова инфорзация за удобство на потребителите. Освен това лесно се и описват портовете за връзка, определящи кой от 2-те RS интерфейса в далечния край ще бъде активиран. През устройството се пренася прозрачно както ASCII така и чисто двоична информация.

Устройството притежава и стардартен USB интерфейс, позволяващ широко разширяване на функциите на устройството.
Примерни приложения са WiFi Data Acquisition Systems, Dynamic and Static Routers, Специализирани файеруоли, WebCAM приложения за наблюдение и motion detect приложения, и др.

Вариант на 2RS232, реализиран в корпус предвиден за монтиране на DIN шина, позволява контролера да се вгражда в "интелигентни постройки", в системи за управление на осветлението на улици като сегментен контролер и др. специфични приложения.

 

Технически данни на 2RS232 преобразувател:

 • Основни данни 
  • Процесор: ARM9 processor with MMU CPU
  • CPU Speed: 200MHz
  • захранване 5VDC@550mA
  • System Reset: Watchdog timer
  • On Broad RTC
 • Памет
  • System:32 MB SDRAM
  • Flash Interface:16 MB / jffs2
 • Мрежови интерфейс 
  • Ethernet:10/100 Ethernet interface - autosense LED indicators
 • Device I/O
  • Com1-2: serial port RS-232 compatible за свързване към външно устройство.
  • USB 2.0 интерфейс. (Драйвери за широка гама устройства, като WiFi,USB2LAN, DiskStorage, WebCAM и др.)
 • Софтуер
  • Операционни системи - Linux, Red Boot
 • Механични данни
  • Размери:90mmx120mmx31mm
  • Работна температура в граници: от -20º до + 70º C
  • Опция: разширение на работната температурна граница от -40º до + 80º C
Copyright © 1990-2018 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!